Последна актуализация: 2017-03-28

IT SurveyBulgaria 2016/15 & 2017 (прогнози)
Двадесет и второ издание

 

Въведение

 

Над 26 години на ИТ пазара в България работят обособени канали за продажба на компютърен хардуер по линията “Производител (марки) – Дистрибутор (вносители) – Дилъри (продажби на крайни клиенти)”. По тази схема се реализират между 50 - 70 % от доставките на различните видове компютърни продукти в страната.

 

През 2016 година в България по данни на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. реално са работили приблизително 25 много профилни и специализирани дистрибутори и около 1,200 дилъри и риселъри на компютърен хардуер.

 

IT Survey Bulgaria е ежегодно (от 1997 г.) национално представително проучване на мнението на дилърите за най-продаваните марки компютърен хардуер, софтуер и оценка на водещите дистрибуторски компании в страната.

 

Проектът условно може да бъде разделен на три основни части: Марки & Вносители: компютри, периферия, компоненти, мрежи, мултимедия; Мениджмънт: дистрибутори (customer satisfaction) и Бизнес на дилърите. ◙

 

Рейтинг на марки на хардуер и софтуер, продавани на пазара в България

 

Целта на проучването в тази част, е изследване на продажбите на ИТ марките в България на компютърни устройства–настолни и мобилни компютри, сървъри, таблети, смартфони, периферия, компоненти и мрежи.

 

Най-продавана марка от дилърите - дава представа за реалните пазарни позиции на даден бренд.

 

Проучването изследва продажби в процентно съотношение в различни направления – HDD Int. / HDD Ext./ SSD, PC w/o OS vs. PC w OS.

 

В допълнителни въпроси проучването изследва и класира мнението на дилърите за ИТ дистрибуторите, от които те са направили най-големи поръчки на компютри, софтуер, периферия, консумативи, компоненти и мрежови продуктиобщо 17 класации по продукти. ◙

 

Рейтинг на дистрибуторските компании в страната

 

В тази секция се изследват и се класират вносители по мнения на дилърите, които са с най-добри цени, склад, програми за лоялност, кредитни линии, сервиз и към кого са направени най-големи поръчки чрез Интернет.

 

Допълнително дилърите дават мнение за  дистрибутора, ползващ се с тяхното най-голямо доверие, както и дистрибутора, който според тях комплексно е най-добър вносител на ИТ в страната.

 

В тази част е изследвана и оценката на дилърите за най-добър мениджър продажби, който те са посочили и класирани персонално.

 

Важен момент в проучването е мнението на дилърите за пазарната позиция на дистрибутора – дали се подобрява, влошава или се запазва. В този аспект е търсена и оценката на участниците за основни продуктови линии на ИТ вносителите – одобрение или неодобрение като цяло.

 

Проучването изследва и дела на  поръчките (%), направени от дилърите по Интернет, спрямо всички ◙

 

Бизнесът на дилърите

 

През 2017 година за седми път в историята на проекта изследвахме мнението на дилърите за техният бизнес и продажби. Първият въпрос на който потърсихме отговор, бе свързан какво място заемат в продажбите им 13-те основни ИТ продуктови линии – от мобилни компютри до облачни услуги, вторият въпрос – какъв е ръста, който прогнозират за всяка една основна ИТ продуктова линия през 2017/16 . Третият въпрос, който се отнася до бизнеса на дилърите, беше какъв е процента на продажбите към частни клиенти, бизнес клиенти и администрация. На четвърто място изследвахме оценката на дилърите за обема на сивия пазар в сектора. Петата изследвана тема е, какъв е % на продажби към крайни клиенти през Интернет магазини. Към отговорите на тези въпроси в тази част добавихме и отговорите свързани с % на поръчките на дилърите чрез Интернет към вносителите. В тази част е и оценката на дилърите за най-сериозните проблеми във взаимоотношенията им с дистрибуторските компании в България. ◙

 

 

За всяка класация в проучването, за която имаме исторически данни, сме показали резултатите и за  предходна година, за които разполагаме с информация - за сравнение, оценка и анализ.

 

До този момент анкетата е без аналог в страната. Изключително предимство на проучването е, че всички въпроси са подготвяни с консултиране и одобрение от едни от най-добрите ИТ професионалисти в съответната сфера за да отговарят на динамиката на промени и изисквания на пазара в страната.

 

IT Survey Bulgaria остава един от най-ефективните и достоверни инструменти както за управление и планиране на дистрибуторски ИТ бизнес в страната – така и при дефиниране на пазарни позиции и потенциал от независим източник

 

 

©1991-2017 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co_ Independent agency for biz researches and analyses_ Sofia, Bulgaria_ Since 1991