Сервизът се
поддържа от  199
1

VIP Business Bulgaria

 


ТОП КОМПАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

25 годишно успешно доказано know-how в B2B бази данни

 

Класификатор индустрии
Класификатор големина на бизнес

Най-добрата селекция в България за директен маркетинг и
бизнес анализи
!

Референтен лист

Бази

Информационни полета

Запитване за образец и цена

 

 

 

 

ВСИЧКИ малки, средни и големи компании в България – ТОП_7500 по оперативен приход

ЕИК – Име - Област – Населено място – Индустрия - Сектор – Сегмент – Оперативен Приходи – Оперативна Печалба – ДМА - Разходи за персонала – Вземания – Задължения - Кредити

office@cbn-bulgaria.com

 

 

 

 

 

Топ ICT компаниите в България

Име – Name - Седалище – Основна ICT бизнес дейност - ЕИК – Адрес – Управител – Офис телефони - Офис e-mail WEB – Оперативен приход – Оперативна печалба – Приход от стоки – Приход от услуги – Оперативна печалба – Разходи за възнаграждения – Балансова стойност на продуктите – Разходи за възнаграждения – Склад – Вземания – Задължения – Gross margin Wages per employee - Revenue per employee

office@cbn-bulgaria.com

 

 

 

 

 

Допълнителна информация за VIP BusinessBulgaria може да намерите в блога ни на адрес: http://blog.cbn-bulgaria.com/

 

© 1991–2016 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co Independent business research and analyses agency Sofia Bulgaria