Последна актуализация: 2016-08-26

 

image001

ICT Marketsin Bulgaria ‘2011 – 2017 (f)
XXII edition

Годишни резултати за ICT пазарите и  индустрията в България

Източници
Референтен лист

Поддържа се от
1996

Резултати в usd & eur
 2011 - 2015, 2016 и 2017 - прогнози

 

 

Информационни продукти (пълен образец на включените данни)

Години

Прогнози

Цена

CBN2011_2017_ICT markets in Bulgaria: Technology Hardware Basic Product Lines

2010 - 2015

2016 – 2017

office@cbn-bulgaria.com

CBN2011_2017_ICT markets in Bulgaria: Technology Hardware Internal Market

2010 - 2015

2016 – 2017

office@cbn-bulgaria.com

CBN2011_2017_ICT markets in Bulgaria: Technology Industry Total Income

2011 - 2015

2016 – 2017

office@cbn-bulgaria.com

 

© 1991-2017 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.