1991

Независима агенция за пазарни & бизнес проучвания и секторни анализи.
Специализирана в Информационните и комуникационни технологии.
Основана 1991 година в София, България.


English

Истината. Без компромиси.

ICT Markets™

Независими изследвания на пазара
на ИКТ
хардуер и софтуер
в България

(поддържа се от 1996)

 

IT Survey™

Ежегодно Национално
маркетингово изследване

(поддържа се от 1998)

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

вече може да се запознаете с най-актуалния ни информационен продукт, единствен за Българския пазар:

IT Survey Bulgaria ‘2014, XIX edition

 

 

VIP Business™

B2B бази данни за директен
маркетинг:
SMB, LSB
(поддържа се от 1991)

 

Bulgaria CBN Top-100™

Бизнес класации
общи и по индустрии

(поддържа се от 1995)

Кратки анализи за продуктите ще намерите на:

 

http://blog.cbn-bulgaria.com

 

 

 

 

 

За CBN
Фирмен профил

CBN издания
Периодични издания

CBN в медиите
Анализи, Цитати

Контакти
e-mails, телефони, Skype

Общи условия

За сайта

 

 

1991-2014 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.